منوی دسته بندی

دنیای برنامه‌نویسی

روش های تقویت مهارت‌ های ارتباطی

مهارت های ارتباطی فرقی نمی کند که بخواهید در جمع رفقا خوش بگذارنید یا این که بخواهید از جلسه ی مصاحبه ی کاری با حال خوشی خارج بشوید، یا حتی…

5 زبان برنامه نویسی مهم در سال 2023

برنامه نویسی در سال 2023: در سال 1950، زمانی که برای اولین بار یک زبان برنامه نویسی به کار گرفته شد، هدف برقراری ارتباط بهتر بین انسان و کامپیوتر بود….