منوی دسته بندی

مسیر شغلی

ویژگی یک مهندس موفق

ویژگی های یک مهندس‌ موفق چیست؟

مهندس‌‌ها از‌جمله‌ اقشار‌ فعال‌ جامعه ‌هستند که به واسطه‌ دانش و تجربیات‌ کافی‌ در‌ حوزه ساخت‌ و خلق‌ عناصر‌گوناگون‌ همواره در حوزه‌های مختلف‌ صنعت حضور داشته و نیاز جامعه به…

5 زبان برنامه نویسی مهم در سال 2023

برنامه نویسی در سال 2023: در سال 1950، زمانی که برای اولین بار یک زبان برنامه نویسی به کار گرفته شد، هدف برقراری ارتباط بهتر بین انسان و کامپیوتر بود….