منوی دسته بندی

با هزینه 1402 در سال 1403 آموزش ببینید

با شروع سال جدید و تعرفه‌های جدید، بوت‌کمپ‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند و افزایش هزینه شرکت در کلاس ها اعمال می گردد.

ولی خبر خوب اینکه برای بوت کمپ های بهاره “ری‌اکت” و “UI/UX ” و “جاوا” این امکان به وجود اومده که بتونید با هزینه سال 1402 آموزشتون رو در سال 1403 ببینید.

پرداخت هزینه

سال 1402
بسته به تعداد اقساط هزینه متفاوت هست.
  • قرارداد نقدی آموزشی : 27 تا 33 میلیون تومان
  • قرارداد نقدی استخدامی: 31 تا 38 میلیون تومان
  • قرارداد بیننده: 7 میلیون تومان
  • قرارداد آیسا: 5.9 میلیون پیش پرداخت و پس از استخدام 30 درصد از حقوق
سال 1403
بسته به تعداد اقساط هزینه متفاوت هست.
  • قرارداد نقدی آموزشی : 38 تا 45 میلیون تومان
  • قرارداد نقدی استخدامی: 41 تا 44 میلیون تومان
  • قرارداد بیننده: 8 میلیون تومان
  • قرارداد آیسا: 6.9 میلیون تومان پیش پرداخت و پس از استخدام 30 درصد از حقوق

بوت‌کمپ‌های آموزشی