تفکر شیءگرا

برنامه‌نویسی و تفکر شیءگرا

امروزه حل بهینه‌ی مسائل نرم‌افزاری مستلزم دانش و مهارت شیءگرایی است. هم‌چنین استفاده از امکانات و عناصر شی‌ءگرایی منجر به کاهش زمان و پیچیدگی نوشتن برنامه‌ها در مقیاس خرد و کاهش هزینه‌ی تولید نرم‌افزار در مقیاس کلان می‌شود. فهم شی‌ءگرایی اساسی‌ترین پیش‌نیاز برای ورود به کارکردهای منطق و الگوریتم در زمینه‌هایی نظیر نوشتن برنامه‌های سمت سرور، برنامه‌نویسی گوشی‌های هوشمند و واسط‌های گرافیکی است.

عملکرد ذهن انسان و شیوه‌ی دریافت اطلاعات از محیط و پردازش داده‌ها توسط آن، شیوه‌ای شی‌ءگراست. از این رو امروزه اکثر زبان‌های برنامه‌نویسی دستوری این شیوه را مبنای کار خود قرار داده و باز تولید کرده‌اند. در زبان‌هایی مانند جاوا و ++C، به همان شکل که اشیا در جهان خارج دارای هویت و کارکرد مشخص و یگانه برای خود هستند و می‌توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی برنامه نیز از ویژگی‌ها و مزایای شیء بودن برخوردار هستند. به این ترتیب برنامه‌نویس می‌تواند با بهره‌گیری از زبانی که به روش اندیشیدنش نزدیکی بیش‌تری دارد، اشیای مختلفی تعریف نموده، آن‌ها را با هم در ارتباط قرار داده و از آن‌ها برای حل مسئله‌ها استفاده کند.

تدریس تفکر شی‌گرا در این دوره در بستر زبان جاوا صورت می‌گیرد، اما منحصر بدین زبان نیست. زبان برنامه‌نویسی جاوا به عنوان یک زبان جامع و در عین حال ساده برای آموختن برنامه‌نویسی و شیءگرایی، و همچنین به خاطر فراگیر بودن و داشتن ابزارهای توسعه‌ی قوی به عنوان بستر برنامه‌نویسی این دوره انتخاب شده است.

 

سرفصل‌های دوره

  • مدل‌سازی جهان واقع
  • اصول شی‌گرایی
  • تولد و مرگ اشیاء
  • وراثت و چند‌ریختی
  • سطوح دسترسی