معرفی UI/UX

تجربه کاربری چیست؟

تجربه کاربری در تعریف شامل رفتارها، نگرش‌ها و احساسات یک کاربر دربارهٔ استفاده از یک محصول، سامانه یا سرویس خاص است. اما در دوره تجربه کاربری مکتب شریف ما UI و UX را به شما آموزش خواهیم داد. جدا از آموزش طراحی و کار با نرم افزارهای گرافیکی شما زبان های نشانه گذاری HTML و CSS نیز خواهید آموخت که باعث درک بهتری در طراحی وبسایت ها توسط شما میشود. در دور های مکتب شریف ما قابلیت جستجو و تحقیق شما را افزایش خواهیم داد تا به یک طراح رابط/تجربه کاربری حرفه ای تبدیل شوید.

تکنولوژی های تحت پوشش:

شرکت های استفاده کننده از تجربه کاربری

کارگزاری مفید
گشت سلامت آریا

چرا تجربه کاربری؟

تجربه کاربری را میتوان خلاصه ای از تجربه و استفاده کاربر از یک محصول (مثلا یک وبسایت) به خصوص راحتی و سادگی آن دانست. تجربه کاربری فرآیندی است که هیچگاه به پایان نمیرسد. طراح رابط کاربری باید همیشه در حال یادگیری باشد و سعی کند محصول را رو به جلو به پیش ببرد.

استفاده های متداول از تجربه کاربری

تجربه کاربری

تجربه کاربری

رابط کاربری

رابط کاربری

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

برای یادگرفتن تجربه کاربری آماده ای؟

در مکتب شریف، ما به شما مجموعه ای از دروس و موضوعات مختلف را آموزش میدهیم.